2 Bericht van de CEO


Groei en verder professionaliseren
 


Met de Total Feed Business levert ForFarmers naast mengvoer ook producten als losse grondstoffen, co-producten, specialiteiten, zaaizaden en meststoffen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant een nutritionele totaaloplossing krijgt die naadloos aansluit bij zijn doelstellingen en bedrijfssituatie.
 

1.2.1.1

In het verlengde hiervan werkt ForFarmers meer samen met strategische partners. Zoals met Nutreco op het gebied van jongdiervoeders en specialiteiten. En met Agrifirm bij de inkoop van meststoffen, zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen. Zo ontstaat een win-win situatie voor alle partijen met als doel een totaalpakket aan kwalitatief hoogwaardige producten en adviezen te leveren die resulteren in meer rendement voor de agrarische ondernemer.

Groei
ForFarmers wil blijven groeien. Vanuit eigen kracht, autonoom. Maar ook door acquisities. Het afgelopen jaar hebben we onze positie verstevigd. Enerzijds via de uitrol van de Total Feed-aanpak. Anderzijds door de overnames in het Verenigd Koninkrijk van Wheyfeed Ltd en HST Feeds Ltd en de voorgenomen acquisitie van de voeractiviteiten van Countrywide Farmers plc. Ook in het biologische segment zijn we gegroeid. Dat Agrifirm sinds oktober 2014 alle biologische voeders bij ForFarmers' dochterbedrijf Reudink laat produceren, heeft daar mede aan bijgedragen.

We moeten echter ook constateren dat vooral de intensieve veehouderij op het Europese continent geen gemakkelijk jaar achter de rug heeft. Daarnaast kregen regio’s in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland eind 2014 te maken met de vogelgriep. Een uiterst vervelende en kostbare aangelegenheid voor alle betrokkenen. De organisatie speelde hier snel en adequaat op in. Het crisismanagement functioneerde uitstekend en kon snel inspelen op de maatregelen die de overheid afkondigde om het risico op verspreiding van vogelgriep te verkleinen. Ook in deze periode wist ForFarmers haar klanten correct te beleveren.

Duurzaamheidsconcepten
Dierenwelzijn en diergezondheid worden steeds belangrijker. Zo investeert ForFarmers in het Gildehoen, een concept voor langzaam groeiende vleeskuikens. In 2014 heeft dit concept een enorme impuls gekregen door toenemende belangstelling vanuit de retail. Daarnaast heeft de retail zelf ook enkele aansprekende duurzaamheids­concepten geïntroduceerd. Dergelijke concepten sluiten aan bij ons duurzaamheidsbeleid. Door onze betrokkenheid bij deze initiatieven hebben wij onze leidende positie in dierenwelzijnsconcepten verder uit kunnen bouwen.

Verdere professionalisering
Om de aansturing van de organisatie verder te professionaliseren en de nieuwe strategie te implementeren, is de directie in 2014 versterkt met twee personen en is een aantal taken herverdeeld. Toegetreden tot het directieteam zijn Stijn Steendijk als directeur Strategy & Organisation en Steven Read als directeur Purchasing, Pricing & Formulation. Nico de Vos, voorheen directeur Nutritie, heeft de functie van directeur Operations & Supply Chain gekregen.

Een belangrijk onderdeel van de professionaliseringsslag is de One ForFarmers-aanpak. Deze aanpak staat voor een eenduidige wijze van werken waardoor de kennis van de verschillende bedrijven binnen ForFarmers optimaal wordt ingezet voor klanten. De inzet van talent over landen heen in onder andere (senior)managementfuncties stimuleert de onderlinge kennisuitwisseling tussen de bedrijfsonderdelen. Dit heeft ertoe geleid dat kennis en kunde effectiever en breder worden ingezet. We zijn daardoor in staat de klant een nog betere totaaloplossing te bieden en zodoende diens rendement verder te verbeteren.

One ForFarmers is daarnaast ook de transformatie naar één merknaam voor de hele organisatie. Deze rebranding naar het merk ForFarmers is in het Verenigd Koninkrijk in oktober 2014 van start gegaan. De planning is dat dit proces, inclusief de omschakeling in Nederland en België van ForFarmers Hendrix naar ForFarmers, medio 2015 is afgerond.

Openbare beursnotering
Tijdens de Algemene Vergadering in april 2014 hebben de aandeelhouders goedkeuring gegeven aan de directie om te onderzoeken wat de voor- en nadelen van een openbare beursnotering zijn. Voor ForFarmers is een notering aan een openbare beurs niet urgent. De organisatie beschikt over voldoende financiële middelen om aan haar groeidoelstellingen te voldoen, mede door de dit jaar afgesloten flexibele kredietfaciliteit.
Het huidige handelsplatform is nauwelijks toegankelijk voor institutionele beleggers. Om deze beperking op te heffen heeft de raad van commissarissen goedkeuring gegeven om aan te kondigen dat de onderneming het voornemen heeft om in 2016 genoteerd te worden aan de Amsterdamse Beurs. Hierover zal in april 2016 tijdens de Algemene Vergadering een definitief besluit genomen worden.

2014 was een jaar van verdere integratie en transitie, waarin zowel intern als extern grote stappen zijn gezet. In combinatie met een tevredenstellend financieel resultaat is de solide basis van het bedrijf verder versterkt en beschikken we over een degelijk fundament om de komende jaren op voort te bouwen. De inzet en betrokkenheid van alle medewerkers waren hierbij cruciaal. De directie heeft hier grote waardering voor en bedankt betrokkenen voor hun bijdrage en klanten voor het in de organisatie gestelde vertrouwen.

Lochem, 18 maart 2015

Yoram Knoop
CEO ForFarmers