6 Duurzaamheid

_
Hoofdstuk 6
 Duurzaamheid 
De urgentie voor verduurzaming van de voedselketen is onverminderd groot. De wereldbevolking en welvaart in bepaalde delen van de wereld nemen sterk toe waardoor ook de vraag naar voedsel stijgt. In 2050 moeten niet alleen 9 miljard mensen gevoed worden (tegen 6 miljard nu), maar zal ook de gemiddelde voedselconsumptie per persoon aanzienlijk hoger liggen.
 

De urgentie voor verduurzaming van de voedselketen is onverminderd groot. De wereldbevolking en welvaart in bepaalde delen van de wereld nemen sterk toe waardoor ook de vraag naar voedsel stijgt. In 2050 moeten niet alleen 9 miljard mensen gevoed worden (tegen 6 miljard nu), maar zal ook de gemiddelde voedselconsumptie per persoon aanzienlijk hoger liggen.

artikelen