3 Markt

_
Hoofdstuk 3
 Markt 

Trends in de markt zijn de laatste jaren niet fundamenteel veranderd, maar er is wel een versnelling in bepaalde ontwikkelingen. De vlees-, zuivel- en eierconsumptie stabiliseert in West-Europa en er is groeiende aandacht voor duurzame productie, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Europese wetten en subsidieregels veranderen, zoals de reductie van antibiotica op het Europese continent en de opheffing van het melkquotum. Daarnaast heeft de veehouder te maken met lagere en meer volatiele opbrengstprijzen.
Mede onder invloed van deze ontwikkelingen groeien boerenbedrijven steeds verder in omvang en stoppen kleinere bedrijven sneller dan eerder werd aangenomen. Deze invloeden leiden ook tot een complexere klantvraag.

 

Trends in de markt zijn de laatste jaren niet fundamenteel veranderd, maar er is wel een versnelling in bepaalde ontwikkelingen. De vlees-, zuivel- en eierconsumptie stabiliseert in West-Europa en er is groeiende aandacht voor duurzame productie, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Europese wetten en subsidieregels veranderen, zoals de reductie van antibiotica op het Europese continent en de opheffing van het melkquotum. Daarnaast heeft de veehouder te maken met lagere en meer volatiele opbrengstprijzen.
Mede onder invloed van deze ontwikkelingen groeien boerenbedrijven steeds verder in omvang en stoppen kleinere bedrijven sneller dan eerder werd aangenomen. Deze invloeden leiden ook tot een complexere klantvraag.